ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-27 Uchwała zmieniająca Uchwała Nr XXVI/140/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. XXVII/145/17 Obowiązujący
2 2017-03-22 Uchwała w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo, położonej w obrębie wsi Rybaki XXVI/144/17 Obowiązujący
3 2017-03-22 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XVIII/108/16 Rady Gminy Mazewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych XXVI/143/17 Obowiązujący
4 2017-03-22 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Maszewo na lata 2017-2022 XXVI/142/17 Obowiązujący
5 2017-03-22 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXVI/141/17 Obowiązujący
6 2017-03-22 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXVI/140/17 Obowiązujący
7 2017-03-22 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w 2017 roku XXVI/139/17 Obowiązujący
8 2017-03-14 Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Rybaki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 276/2 o powierzchni 0,10 ha. 98/2017 Obowiązujący
9 2017-03-14 Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Maszewo oznaczonej w ewidencji gruntów nr 248/4 o powierzchni 0,2697 ha. 97/2017 Obowiązujący
10 2017-02-22 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXV/138/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu