ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-14 Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Rybaki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 276/2 o powierzchni 0,10 ha. 98/2017 Obowiązujący
2 2017-03-14 Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Maszewo oznaczonej w ewidencji gruntów nr 248/4 o powierzchni 0,2697 ha. 97/2017 Obowiązujący
3 2017-02-22 Uchwała w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXV/138/17 Obowiązujący
4 2017-02-22 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2017 roku. XXV/137/17 Obowiązujący
5 2017-02-22 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXV/136/17 Obowiązujący
6 2017-02-22 Uchwała zmiany uchwały budżetowej XXV/135/17 Obowiązujący
7 2017-01-27 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Maszewo i planów pracy Stałych Komisji Rady na 2017 rok XXIV/134/17 Obowiązujący
8 2017-01-27 Uchwała zmieniająca uchwałę nr X/60/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2015-2020” XXIV/133/17 Obowiązujący
9 2017-01-27 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVI/149/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo XXIV/132/17 Obowiązujący
10 2017-01-27 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie odbudowy historycznego grobu byłego kanclerza niemieckiego Leo von Caprivi, zagospodarowania nieruchomości wraz z ustawieniem tablic informacyjnych XXIV/131/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu