ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: GN.6845.1.2018/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: GN.6845.1.2018/2019

Ogłaszający: Wójt Gminy Maszewo

Rodzaj: Przetarg Ustny Nieograniczony

Dotyczy: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gęstowice

Ogłoszono dnia: 2019-01-07 00:00:00 przez Maria Marcinów

Data przetargu

2019-02-07 11:00:00

Miejsce

Sala narad Urzędu Gminy w Maszewie

Księga wieczysta

KW nr ZG1K/00031354/4

Cena wywoławcza

15.000 zł

Wadium

1.500 zł

Opis

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gęstowice. Wójt Gminy Maszewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gęstowice. I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/9 o powierzchni 0.1149 ha położonej w obrębie wsi Gęstowice. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim urządzona jest księga wieczysta KW nr ZG1K/00031354/4. Nieruchomość położona jest w centrum wsi Gęstowice – 60 m od drogi krajowej relacji Zielona Góra – Słubice. Sąsiaduje od strony północnej z działką na której jest staw pod nadzorem Polskiego Związku Wędkarskiego, od strony wschodniej z działką niezabudowaną, od strony zachodniej z drogą dojazdową łączącą się z drogą krajową, od strony południowej z działką niezabudowaną. Działka ma kształt regularny i jest niezabudowana. II. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy posiada zapis ,,tereny zabudowy jednostek osadniczych z dużym udziałem funkcji usługowo-produkcyjnej (30%)”, tereny upraw rolnych łąk i pastwisk (70%). Według danych z ewidencji gruntów posiada zapis RV- 0.1149ha . III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich. IV. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). Powyższa transakcja zwolniona jest z podatku VAT zgodnie a art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2018 roku , poz. 2174). V. Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku o godz. 11 –tej w sali narad Urzędu Gminy w Maszewie. Wadium w wysokości – 1500zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 ) tj. 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy nr 97 8371 1022 5513 0127 2000 0030 Bank Spółdzielczy Rzepin Filia Maszewo do dnia 4 lutego 2019 r. Warunek wniesienia wadium jest spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na wskazanym rachunku w dniu 4 lutego 2019 roku. Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2.208,90 zł. (słownie złotych: dwa tysiące dwieście osiem 90/100). Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym . Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych przyczyn w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Marcinów Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Marcinów Data wprowadzenia do BIP 2019-01-07 11:14:11
Wprowadził informację do BIP: Karolina Bartoszek Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 11:14:45
Osoba, która zmieniła informację: Karolina Bartoszek Data ostatniej zmiany: 2019-01-28 13:40:35
Artykuł był wyświetlony: 164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu